Culture

Vielmesmakke sameviste

Culture

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Vielmesmakke i närheten av Klimpfjäll är ett gammalt viste som tidigare användes av samer från Borgafjäll och Storjola under sommar och höst. I en av kåtorna bedrevs även sameskola mellan åren 1926–1950.

Vistet ligger cirka en kilometer upp från parkeringen vid Soldalen, Klimpfjäll.

Activities And Facilities

  • Culture Culture

Contact

Email address

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews