Nature reserve

Skålliden

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Reservatet består av gles och luckig tallskog i småkuperad, blockig terräng. Öster om Mörttjärn förekommer blocksänkor. De sydvästra delarna av Kojmyran har tidigare slåttrats. Myrlada, slåtterkoja och översilningsdiken påminner om detta. Spår av fångstgiller finns i reservatets centrala del.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Directions

Reservatet ligger 7 km nordost om Sorsele, strax intill väg 45 mot Slagnäs, i direkt anslutning till Inlandsbanan.

Contact

Email address

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews