Nature reserve

Rönnåsliden

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Här kan du vandra runt i äldre fin grannaturskog och njuta av orörd natur. Granarna som är 250-300 år gamla är ofta draperade med hänglavar. I skogen finns många sällsynta vedsvampar.

I reservatet finns en gammal ödegård som heter Rönnås. På fastigheten brukades marken tidigare och här kan du strosa runt på ängsmarkerna.

Längre söderut kommer du ut på det större myrområdet Stormyren, där Gubbträskbäcken ringlar sig fram. Området kring sjön Gåsträsket är också en fin plats att besöka.

Tillgängligheten till naturreservatet är god då flera vägar finns i anslutning till reservatet. En väg korsar nordvästra delen av området.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Directions

Naturreservatet ligger 31 kilometer sydväst om Lycksele.

Contact

Email address

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews