Nature reserve

Krokån

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Krokåns naturreservat utgörs av brandpräglad sandtallskog. Här kan du hitta riktigt gamla träd, men också spår av människans tidiga brukande av skogen.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Directions

Naturreservatet ligger cirka 6 kilometer sydost om Botsmark.

Contact

Email address

Länsstyrelsen Västerbotten

vasterbotten@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app