Nature reserve

Järtaberget

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Järtaberget är ett skogsområde där du kan få en stark vildmarkskänsla. Här finns gamla skogar och storslagna utsikter, särskilt från det branta berget i norr.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Directions

Området är ganska lättåtkomligt med skogsbilvägar på flera sidor om reservatet. Lättast är att ta sig in i området söderifrån uppför den flacka sluttningen. Längst i norr är terrängen så brant att den är svårforcerad både sommar- och vintertid.

Contact

Email address

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]e

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews