Culture

Gausjosjöns sameviste

Culture

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

De nuvarande kåtorna och bodarna i Gausjosjöns sameviste har uppförts av tvångsinflyttade samer från Norrbotten på 1930-talet. Dessa nordsamiska kåtor är byggda med en annan konstruktion än de ursprungliga sydsamiska. Den nordsamiska kåtan är rymligare upptill och mer rundad än den sydsamiska. Torvstyckena är lagda horisontellt i stället för plant. 500 m österut ligger Sotsbäckens viste med kåta av sydsamisk modell.

Activities And Facilities

  • Culture Culture

Contact

Email address

Länsstyrelsen Västerbotten

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews