Miniguides

Drottningleden

Drottningleden

Leden är relativt lättvandrad utan att ge avkall på fjällkänslan,…

Vindelvaggileden

Vindelvaggileden

Följ Vindelälvens dalgång mot norska gränsen. Leden går till stor…

About Västerbottens län

Västerbottens naturkarta är Länsstyrelsens guide till naturreservat och nationalpark. Välkommen ut i naturen!