Micke Andersén

Fritidsvandrare som under Corona-pandemin upptäckt stigarna i Uppland. Började med Linnéstigarna, och planerar nu att gå hela Upplandsleden innan Augusti 2021. Önska mig lycka till!