Nature reserve

Rösjöskogens naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

I Rösjöskogens naturreservat kan du uppleva en varierad natur på promenadavstånd från omgivande bostadsområden. Mitt i reservatet ligger Rösjön som omges av lättillgängliga stränder. Största delen av reservatet består av äldre barrskog men här kan du också ströva i lundområden och öppna kulturmarker med lämningar ända från bronsåldern. I reservatet finns lättframkomliga elljusspår, vandringsleder och mindre skogsstigar. Syftet med Rösjöskogens naturreservat är att bevara ett naturområde för friluftslivet, gynna värdefulla naturmiljöer och dess arter samt att bevara grönstrukturen i en av Stockholmsregionens gröna kilar. I sydöst gränsar Rösjöskogen till Rinkebyskogens naturreservat.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Recreation area Recreation area
  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Stroller accessible Stroller accessible

Directions

Reservatet ligger i östra delen av Sollentuna kommun på gränsen mot Täby och Danderyds kommuner. Det går att ta sig kollektivt till Rösjöskogens södra del med buss från Sollentuna station. Från Södersätra, Edsberg, Sjöberg och Skarpäng finns flera promenadvägar in i reservatet. I Södersätra, Sportfältet, Skarpäng och vid Rösjö Camping finns parkeringsplatser.

Contact

Email address

Rikard Dahlen

rikard.dahlen@sollentuna.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app