Nature reserve

Styggkärret

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Currently

Stigen i Styggkärret är avstängd tillsvidare

Länsstyrelsen kommer inte att underhålla stigen i Styggkärret tillsvidare, då det är förenat med fara för besökarna att gå på stigen. Länsstyrelsen avråder dig även från att besöka naturreservatet.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Några av dessa granar har redan fallit omkull och ligger som plocke-pinn i skogen och över stigen. Allt eftersom att de döda granarna bryts ner blir de sprödare och kan falla utan förvarning även en dag med lugnt väder.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Near parking Near parking

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Uppsala län

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews