Nature reserve

Styggkärret

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Currently

Stigen i Styggkärret är avstängd tillsvidare

Länsstyrelsen kommer inte att underhålla stigen i Styggkärret tillsvidare, då det är förenat med fara för besökarna att gå på stigen. Länsstyrelsen avråder dig även från att besöka naturreservatet.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet. Några av dessa granar har redan fallit omkull och ligger som plocke-pinn i skogen och över stigen. Allt eftersom att de döda granarna bryts ner blir de sprödare och kan falla utan förvarning även en dag med lugnt väder.

Description

Är du sugen på riktig vildmark? Det räcker att bege sig två mil från Uppsalas centrum för att hamna i en helt annan värld. I Styggkärret och intiliggande reservatet Fäbodmossen råder en tidlös stämning med odikade våtmarker och susande gamla tallar.

Marken i reservatet täcks av stora mossklädda stenblock och flera våtmarker av olika storlek. Men i västra och norra delen finns några lite annorlunda miljöer som skiljer sig från omgivningarna. Här växer ek, lind och hassel och naturen känns grön och frodig. Varför? Hemligheten är gluparna. En glup är en sänka där vattnet stiger snabbt vid snösmältning och kraftiga regn, för att sedan fort sjunka undan på grund av underjordisk avrinning. Ofta blir sänkan helt torrlagd. Den fuktiga miljön gör att krävande lövträd och lundväxter trivs.

Naturen i Styggkärret är relativt orörd. Därför finns det många ovanliga djur och växter, mer än 50 arter som är nationellt hotade har hittats här. En av dessa är skalbaggen raggbock som behöver grov, gammal tallved för att överleva. Fåglar som du kan ha turen att se eller höra är bland annat tjäder, slaguggla och tretåig hackspett.

Det är bitvis svårt att ta sig fram i den storblockiga och blöta terrängen. Gummistövlar rekommenderas! Om du vill titta på gluparna ska du bege dig till Hasseldalarna i norra delen av reservatet. Här finns en parkering, men skogsbilvägen som leder dit är i ganska dåligt skick. Väl framme finns dock en trevlig stigslinga som är relativt lättgången.

För dig som längtar efter vildmark är det här ett bra utflyktsmål. Lämna den lika orörd som du fann den!

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Near parking Near parking

Facts

Skyddsår: 2000

Areal: 374 ha

Kommun: Uppsala

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Directions

Styggkärret ligger 2 mil nordväst om Uppsala.

Kör väg 272 mot Harbo. Vid Blackstalund tar du av mot vänster och följer vägen i ungefär 7 km så kommer du fram till parkeringen.

Regulations

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, mossor, lavar, svampar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär,
  3. fånga eller bortföra insekter, snäckor eller andra djur samt deras ägg, puppor eller bon, eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
  4. anordna orienteringsverksamhet eller snitslade spår,
  5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  6. elda,
  7. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Uppsala län

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews