Nature reserve

Ruthagsskogen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Vid slutet av en lång grusväg som leder längre och längre in i skogen ligger Ruthagsskogens naturreservat. Här möter dig en småkuperad vildmark med berghällar och myrmarker. De gamla tallarna är runt 250 år och växte upp efter en skogsbrand som härjade i området i början av 1700-talet.

Upplandsleden går tvärs igenom reservatet, du kan komma på den vid parkeringen. Åt väster går leden över hällar och längs med den vidsträckta Evighetsmossen, som du bitvis får utsikt över. Här växer fuktälskande arter som skvattram, pors, hjortron och tuvull. På torrare marker finns gott om blåbärs- och lingonris.

Skogen kan kännas enslig, men här finns gott om liv. Tjäder, orre, älg och hackspett är några av de arter du kan träffa på. Ruthagsskogen och Evighetsmossen uppmärksammades i mitten av 1900-talet som ett av Upplands sista vildmarksområden. Därför har den blivit naturreservat och lämnats att utvecklas i fred för människornas påverkan. Var rädd om naturen och färdas varsamt genom området.

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking

Facts

Skyddsår: ursprungligt beslut 1992, nytt beslut 2016

Areal: 98 ha

Kommun: Heby

Markägare: Staten, privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Regulations

I reservatet är det förbjudet att:

 1. föra motordrivet fordon
 2. tälta
 3. onödigtvis störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd, på nära håll fotografera fågelbo eller använda radio, bandspelare etc på ett störande sätt
 4. medföra okopplad hund eller annat husdjur
 5. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 6. göra upp eld
 7. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter
 8. plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 9. fånga och insamla ryggradslösa djur
 10. utnyttja området för orienteringstävling

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app