Nature reserve

Hårsbäcksdalen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Nere i den 20 m djupa ravinen Hårsbäcksdalen är växtligheten frodig. Ibland får man känslan av att vandra genom en djungel. Längs ån som slingrar sig fram på ravinens botten står buketter av den storväxta ormbunken strutbräken med sina meterlånga blad.

Ravinen har skapats av Örsundaån som här nött sig ner genom Enköpingsåsen. Både under vår och höst lyses området upp av färger. På våren är det alla vårblommor som breder ut sig på marken och på hösten lövträden som byter nyans från grönt till gult, orange och rött.

Fina lättgångna stigar låter dig få närkontakt med den vackra dalen. Vill du ta en runda genom hela området blir vandringen ca 3,7 km. Men det finns flera stigar och det är lätt att hitta en kortare runda. I området finns fyra rastplatser, varav två med eldstäder.

Alla vi som besöker Hårsbäcksdalen är tillfälliga gäster. Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservat, klicka på länken till föreskrifterna för att läsa mer.

Service: Parkering, rastplatser, stigar, informationsskyltar.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Get here by public transport

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking
 • Near Public Transport Near Public Transport

Facts

Skyddsår: 1957, nytt beslut 2016

Areal: 28 ha

Kommun: Enköping, Heby

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län

Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Communications

Ta regionbussen till hållplats Hårsbäcksdalen. Härifrån är det drygt 500 m fram till reservatet. Tidtabeller hittar du på: www.ul.se

Directions

Reservatet ligger knappt 40 km nordväst om Enköping, mitt emellan Fjärdhundra och Heby. För att komma till parkeringen följer du skyltningen från väg 254.

Regulations

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. insamla växter, mossor, svampar, lavar eller på annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,
 5. medvetet störa djurlivet,
 6. elda eller grilla på annan än på av reservatsförvaltaren särskilt iordningställd plats,
 7. framföra motordrivet fordon med undantag för körning på väg och parkeringsplats,
 8. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande annat än tillfälligt på iordningställd parkeringsplats,
 9. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande,
 10. rida,
 11. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande med undantag för
 • mindre motionstävling på stigar markerade på karta
 • hembygdsfester av kulturell karaktär på festplats markerad på karta

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Uppsala län

skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app