Images

  • Grillplats i Norra Törnskogens naturreservat.
    Grillplats i Norra Törnskogens naturreservat.
    Photo: Henrik de Joussineau
  • Grillplats i Sandaskogen.
    Grillplats i Sandaskogen.
    Photo: Henrik de Joussineau

Grilla säkert i naturen – hitta iordningställda grillplatser i Väsbys natur

Grilla gärna på utflykten, men var alltid försiktig när du eldar i skog och mark. Här hittar du flera iordningställda fasta grillplatser i Väsbys naturområden.

En fast grillplats är en eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig. Här på kartan kan du hitta flera iordningställda fasta grillplatser i kommunen där det är tillåtet att grilla.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckningsutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Brandrisk och markbränder

Aktuella kartor för brandrisk hittar du på SMHI:s webbplats eller via appen BRANDRISK Ute.

Appen BRANDRISK Ute hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Ladda ner appen via App Store eller Google Play.

Information om att elda säkert i naturen på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Information om att elda säkert på Brandkåren Attundas webbplats

Om du har andra frågor eller funderingar kring brandrisk kan du kontakta Brandkåren Attunda.

Brandkåren Attundas webbplats

Telefonnummer: 08-594 696 00

Contact

Address

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

Email address

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app