Images

  • Photo: Liza Simonsson

Tyresö slottspark

Tyresö slottspark anlades på 1700-talet och är en av Sveriges äldsta engelska parker med välordnade gångvägar, en konstgjord bäckravin med broar och omväxlande vyer.

Här växer gamla grovstammiga lövträd som al, bok, ek och lind och blommande fruktträd. Betande får bidrar till att hålla landskapet öppet och ger en artrik försommarflora.

Categories

  • Walking Walking
  • Wheelchair accessible Wheelchair accessible
  • Stroller accessible Stroller accessible
  • Near parking Near parking
  • Near Public Transport Near Public Transport
  • Near toilet Near toilet

Contact

Address

Email address

Fritid- och friluftenheten

+46 8 578 291 00

kommun@tyreso.se

Tyresö naturkarta

Tyresö naturkarta

Open this in the app