Images

Kolardammarna

Kolardammarna ligger i Alby naturreservat som inrättades 1975. Dammarna, som invigdes 1998, renar dagvattnet från Bollmora och utgör ett vackert inslag i landskapet.

Längs strandkanten möts du av grovstammiga aspar, tallbackar, små berghällar och öppna gräsmarker. Vattendraget som Kolardammarna är en del av heter Fnyskbäcken och är ett sidoflöde i Tyresån, det stora sjösystemet på Södertörn. Namnet Kolardammarna kommer av att det förr fanns en kolbotten på ängarna där dammarna nu ligger.

Categories

  • Walking Walking
  • Wheelchair accessible Wheelchair accessible
  • Stroller accessible Stroller accessible
  • Near parking Near parking
  • Near Public Transport Near Public Transport

Contact

Address

Email address

Fritid- och friluftenheten

+46 8 578 291 00

kommun@tyreso.se

Tyresö naturkarta

Tyresö naturkarta

Open this in the app