Film om reservaten

Images

  • Råcksta träsk. Foto: Johan Pontén
    Råcksta träsk.
    Photo: Johan Pontén

Vi har tagit fram en film om naturreservaten i Stockholms stad. Filmen presenterar stadens alla reservat och ger en glimt av vad du som besökare kan uppleva på plats. När Stockholm växer väntas fler vilja besöka reservaten och de blir då en allt större resurs för vårt välmående och som mötesplats. Stockholms stad satsar därför på utökad tillgänglighet och information, samt att utveckla områdenas rekreativa och ekologiska värden. Visionen är att reservaten ska bli än mer tillgängliga för alla - året om.

Contact

Address

https://parker.stockholm/naturreservat/

Email address

Johan Pontén

johan.ponten@stockholm.se

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app