Nature reserve

Vindalsö

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Naturreservatet består av delar av Vindalsö, Skötkobben, Smultrongrunden samt hela Stobbkobben ostnordost om Runmarö.

Reservatet ligger nära Sandhamn i Stockholms skärgård och är skyddat för att bevara en vacker del av mellanskärgårdens natur.

Facts

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 2,5 hektar

Karaktär: skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Directions

Vindalsös naturreservat ligger nära Sandhamn i Stockholms skärgård. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Regulations

För att skydda Vindalsö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app