Firewood

Vedförråd, Häverö Prästäng

Firewood

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Currently

Nu gör vi stora restaureringsarbeten kring entrén i Häverö prästäng, för att återskapa skogs- och naturbetesmark. Vi kommer att ta bort sly och granar för att gynna stora lövträd och tallar. Sedan städas området upp, så att betesdjuren kan släppas in i området. Deras bete och tramp kommer att gynna både flora och fauna. På sikt kommer det att bli mycket fint, med livsmiljöer för många arter! Till dess ber vi er ha överseende med skogsmaskiner som rör sig i området, och att det kan upplevas som stökigt under en period.

Tack för ert tålamod! Hör gärna av er till Länsstyrelsen om ni har frågor.

Description

Hämta ved här för eldning vid rastplatsen.

Ta gärna med egen ved att elda med, då det inte finns garanti att förråden är påfyllda.

Activities And Facilities

 • Firewood Firewood

Facts

Skyddat sedan:1973

Storlek:48 hektar

Karaktär:ängs- och betesmark, ädellövskog, kulturmiljö

Kommun:Norrtälje

Markägare:Häverö-Edebo-Singö församling

Förvaltare:Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt:Natura 2000-område Bergbofjärden-Häverö Prästäng SE0110078

Directions

Kollektivtrafik:Häverö Prästäng ligger långt från allmänna kommunikationer. Närmaste busshållplats finns i Herräng, cirka 5 km från reservatet. Se aktuell information om kollektivtrafik på:sl.se.

Med bil:Åk mot Hallstavik och därefter mot Herräng, vid infarten till Herräng tar du av mot Mörtö. Efter cirka 600 meter svänger du vänster och följer sedan skyltning till Prästängen.

Regulations

För att skydda Häverö prästängs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. elda, borra, mejsla, måla eller eljest skada berghällar och block
 2. gräva upp växter eller skada levande eller döda träd eller buskar
 3. medvetet störa djurlivet
 4. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. tälta på ängsmark
 6. tälta eller förankra båt för längre tid än 2 dygn i följd på samma plats
 7. göra upp öppen eld
 8. rida
 9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och stigar
 10. parkera motorfordon annat än på anvisad parkeringsplats.

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews