Nature reserve

Trångsundsskogens naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Trångsundsskogens artrika naturreservat ligger tätortsnära. Här möts du av ett eklandskap och du tar dig in i reservatet via flera stigar och promenadstråk. Skogen i reservatets består av barrskog och ädellövskog. Nere vid Drevviken stupar dramatiska branter ned mot vattnet, i klippsprången kan du hitta avsatser att vila på och ta en fika. Missa inte utsiktsplatsen längs med Sydslingan! Centralt i området ligger den privata fastigheten Trångsunds herrgård med anor från 1600-talet.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Directions

Entré Trångsundsvägen:

Med buss: Buss 828 och 831 till hållplats Balettvägen. Med bil: Från Nynäsvägen, ta av mot Trångsund, följ Trångsundsvägen fram till entrén.

Contact

Address

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

Email address

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app