Nature reserve

Själbottna-Östra Lagnö

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Som en sista utpost mot Ålands hav hittar du Östra Lagnö, en del av Ljusterö. Blankslipade klippor och utsikt lockar både solbadare och fritidsfiskare. På ängar och betade hagar inåt land finns en fin flora. De strövvänliga skogarna är rika på bär och svamp. I Östra Lagnö-delen av reservatet finns stigar och toaletter anpassade för rullstolsburna. På ön Själbottna har landhöjningen förvandlat havsvikar till vackra strandängar. Här finns gott om skyddade hamnvikar och bra tältplats finns vid Vadörsängen i sydöst.

Naturreservatet förvaltas av Skärgårdsstiftelsen.Läs mer om reservatet på deras webbplats.

Get here by public transport

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Facts

För att skydda Själbottna-Östra Lagnös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. under tiden 1 februari - 15 augusti beträda eller befara de land- och vattenområden (fågelskyddsområden) som framgår av karta
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 4. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 5. medföra hund som inte är kopplad
 6. ställa upp husvagn
 7. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 8. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 9. göra upp öppen eld
 10. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 11. parkera annat än på särskilt anvisade platser.

Läs reservatsföreskrifterna i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats.

Directions

Med båt: Reguljärtrafik med Waxholmsbolaget från Stockholm till Själbottna under sommarhalvåret.

Kollektivtrafik: SL buss från Danderyd till hållplatsen Västra Lagnö, 2,5 km från reservatet. Övriga resor till området kan ske med Västra Lagnö Sjötaxi. Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se

Regulations

För att skydda Själbottna-Östra Lagnös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. under tiden 1 februari - 15 augusti beträda eller befara de land- och vattenområden (fågelskyddsområden) som framgår av karta
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 4. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 5. medföra hund som inte är kopplad
 6. ställa upp husvagn
 7. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 8. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 9. göra upp öppen eld
 10. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 11. parkera annat än på särskilt anvisade platser.

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app