Nature reserve

Sättra Gårds naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Sättra Gårds naturreservat som bildades år 1970 och är cirka 213 hektar stort, varav cirka 157 hektar är land. Det är länsstyrelsen som har beslutat om att inrätta reservatet. Reservatet förvaltas av Upplands Väsby kommun. Naturreservatet omfattar ett kulturlandskap runt Sättra Gård vid Mälaren. Landskapet utgörs av typisk natur för Upplands Väsby med öppen åkermark, löv- och barrskogsområden. Här finns badplats, eldplats och bra möjligheter till vandring och cykling.

Natur

Den omväxlande naturen avspeglar sig i fågellivets mångfald. Här finns både kattugglor och sparvugglor. Den senare trivs i de vida barrskogarna. Gulsparven har sitt revir i lövbrynen med slån, nyponbuskar, rönn och andra lövträd. I övergången mellan skog och åker får gulsparven en värdefull fristad.

Friluftsliv

Små grusvägar för promenad och cykel ringlar fram inom reservatet. Här finns plats för aktiviteter som ridhus, en badplats och en strandpromenad med iordningställda grillplatser. Fortsätter du Upplandsleden norrut kommer du till Runsa, där det bland annat finns en fornborg.

Kulturmiljö

Sättra gård är ett stycke medeltidshistoria som omnämns första gången 1297. Sedan 1970 är Sättra Gård ett naturreservat avsatt för i huvudsak friluftsliv.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Near parking Near parking
  • Near Public Transport Near Public Transport
  • Stroller accessible Stroller accessible

Parking

Parkera vid besöksparkeringen till Sättra Gårds naturreservat. Inom 500 meter från besöksparkeringen finns både ett naturbad och grillplatser med vindskydd.

Communications

Ta buss 532 mot Runsa från Upplands Väsby station och stig av vid Sättra Gård. Härifrån vandrar du Upplandsleden norrut.

Directions

Ta buss 532 mot Runsa från Upplands Väsby station och stig av vid Sättra Gård och följ Upplandsleden. Om du kommer med bil eller cykel kör Runsavägen norrut och sväng av till vänster strax innan Sättra ridanläggning. Följ skyltarna mot badplatsen.

Regulations

Utöver föreskrifter i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

  1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
  2. Uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket).
  3. Medvetet störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, att plocka ägg eller att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande).
  4. Tälta eller uppställa husvagn utan markägarens tillstånd.
  5. Göra upp eld annat än på härför eventuellt anvisade platser.
  6. På för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Contact

Address

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

Email address

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app