Nature reserve

Långgrundet

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Naturreservatet Långgrundet domineras av en gles hällmarkstallskog med en bred klippstrand i nordöst. Längs övriga stränder växer al och havtorn.

Facts

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 9 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Directions

Naturreservatet Långgrundet omfattar ön Långgrundets sydöstra del, 1 kilometer nordväst om Singö. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Regulations

För att skydda Långgrundets naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  • medvetet störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, plocka ägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  • medföra hund som ej är kopplad
  • tälta mer än ett dygn
  • göra upp eld annat än på härför eventuellt iordningställda och anvisade platser
  • på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Stockholm

naturskotsel.stockholm@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app