Cultural park

Jordbro gravfält

Cultural park

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Mellan Jordbro och Västerhaninges pendeltågsstationer ligger Nordens största gravfält från den äldre järnåldern! Gravfältet har över 800 synliga gravar. Troligtvis finns ännu fler gravar gömda under marken. På gravfältet får du en glimt av Haningebygden för två tusen år sedan och du kan läsa mer om järnåldern och olika gravformationer på skyltarna som finns uppsatta i området. Några enstaka gravar är från bronsåldern, vilka är ännu äldre. Dessutom finns fynd från en stenåldersboplats.

Activities And Facilities

  • Cultural park Cultural park

Contact

Address

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

Email address

Haninge kommun

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews