Culture

Gravfält, stensträng och skålgropssten

Culture

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Gravfält med tre runda stensättningar och en treudd. Det finns också en skålgropssten på platsen. Lämningarna kommer från äldre järnåldern eller bronsålder.

Activities And Facilities

  • Culture Culture

Contact

Address

https://parker.stockholm/naturreservat/

Email address

Johan Pontén

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews