Bridge

Albybron över Nyforsviken

Bridge

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Nu kan du promenera över Nyforsviken mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat. Tillsammans med anslutande gångvägar och träspänger stärker den nya bron kopplingen mellan naturreservaten och gör natur- och friluftsliv mer tillgängligt för fler.

Hänsyn till omgivande natur

Bron är i första hand anpassad för fotgängare. Det är en hängbro av typen stressed-ribbon, vilket innebär att den har betongelement som fäster i bergsklipporna. Träspänger leder fram till bron på båda sidorna.

Etableringen av bron har genomförts med stor hänsyn till den känsliga naturen i naturreservaten. Arbetet har utförts från en pråm i vattnet för att påverka områdets djur- och naturliv så lite som möjligt.

Facts

Brons utformning avgjordes i arkitekttävling

Tyresö kommun och stiftelsen Tyrestaskogen tillsammans med White arkitektkontor utredde 2008 en ny nordlig entré till Tyresta från Tyresö kommun. Av de fyra områden som pekades ut i utredningen såg stiftelsen och kommunen en ny bro över Nyforsviken som den mest attraktiva lösningen.

Brons utformning togs fram av Gottlieb Paludan Arkitekter som var en av 26 deltagare i en arkitekttävling Tyresö kommun utlyste våren 2019. Juryns motivering till det vinnande förslaget var: ”En bro med inkännande utformning, som inte konkurrerar med den orörda miljön mer än nödvändigt”. I bedömningen var bland annat Tyresöbornas åsikter ett viktigt underlag för juryns beslut.

Parking

Med bil kan du komma till Alby friluftsområde från två håll. Det är skyltat från Myggdalsvägen och från Tyresövägen vid avfarten mot Gimmersta. Det finns parkeringsplatser i slutet av Alby skogsväg och i slutet av Prästgårdsvägen.

Communications

Buss 873 går från Gullmarsplan till Nyfors. Från Nyfors så promenerar du 830 meter ner till Alby Friluftsområde.

Sommartid så går vissa turer med 873 hela vägen ner till Alby Friluftsområde.

Directions

Från Alby friluftsområde går du längst med motionsspåret som är 2km. Går du via Alby badet rundar du hela udden och strax kommer det en grusad stig till vänster. Följ stigen och strax möts du av brygganordningen som är byggd för att ansluta till bron.

Contact

Address

Email address

Fritid- och friluftenheten

+46 8 578 291 00

kommun@tyreso.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app