Borgbyskogen

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

I skogen finns det ståtliga tallar som bland annat hyser tallticka, något som bara förekommer på mer än hundraåriga tallar. Brännskogen har också en ungskog, med en handfull höga tallar med grova trädkronor. Det är den skygga fiskgjusens häckningsträd. Håll respektfullt avstånd! I skogen kan man också hitta blåbär.

Directions

Ta buss 545 från Upplands Väsby station till Bollstanäs och stig av vid Fresta prästgård. Följ sedan åkern söder om Fresta prästgård. Skogsbranten höjer sig över den lättgångna strandstigen.

Contact

Address

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

Email address

Henrik de Joussineau

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews