Bathing

Bergsjöns badplats

Bathing

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Här finns omklädningsrum och en brygga. Sjön är ganska grund och blir snabbt varm på sommaren. Under riktigt varma somrar kan vattentemperaturen uppnå långt över 25 grader.

Parkering finns vid Kårstaskolan, därifrån går en stig till skogsbadet.

Activities And Facilities

  • Bathing Bathing
  • Firesite Firesite

Contact

Address

Telefon: 08-587 850 00
Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna

Email address

Vallentuna kommun

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews