Nature reserve

Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Flera fågelarter trivs i Årstaskogen som bland annat tofsmes, spillkråka, större hackspett, nötväcka och duvhök. Den sällsynta svampen tallticka, som växer högt upp på stammen på gamla tallar, är också vanlig i området. Vid Årsta gård växer en variationsrik ädellövskog. Även i Årstaskogens östra del finns ett ädellövskogsparti med bland annat ek, lind, lönn och ask. Området har också höga kulturhistoriska värden, till exempel Dianelunds koloniträdgård och Årsta gård.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Communications

Kollektivtrafik
T-bana- Gullmarsplan, tag sedan buss 160, stig av vid hållplats Vättersvägen, Åmänningevägen, Ottsjövägen eller Årsta gård. Buss 164, stig av vid hållplats Tämnarvägen.

Färja till Årsta holmar:
Den 1 augusti till sista september finns det en färjeförbindelse till Årsta holmar. Färjan går onsdagar och söndagar från klockan 09.00 till 19.00, en gång per timme tur och retur. Turcykeln inleds normalt varje heltimme med avfärd från bryggan i Tanto.

Directions

Tag T-bana till Gullmarsplan. En kort promenad på Simlångsvägen vid Värmdö gymnasium och du är reservatets östra del vid koloniområdet. Den västra delen når man bland annat från gångvägen som löper längs kajen i Årsta dal. I övrigt når man Årstaskogen från de bostadsgator som finns i Årsta.

Contact

Address

https://parker.stockholm/naturreservat/

Email address

Johan Pontén

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews