Hiking

Sjöängsslingan, Angarnssjöängen

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 7.0 km

Actions

Currently

Vi tar ned farliga träd

Sedan 2018 har många granar varit utsatta för torkstress, stormar och granbarkborre. Det gör att flera träd riskerar att falla ner över leder och friluftslivsanordningar. För att undvika fara fäller vi därför riskträd. De avverkade granarna får ligga kvar intill leden som död ved, till förmån för skogens biologiska mångfald.

Arbetena pågår främst under vårvintern 2022. Tills det är färdigt uppmanar vi besökare att undvika leden vid blåsigt väder. Vi hoppas också på förståelse för att det under en tid kan vara stökigt kring leden.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Contact

Email address

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Organization logotype

Länsstyrelsen i Stockholms län

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews