Vandring

Sjöängsslingan, Angarnssjöängen

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

 • Längd 7.0 km

Åtgärder

Aktuellt

Vi tar ned farliga träd

Sedan 2018 har många granar varit utsatta för torkstress, stormar och granbarkborre. Det gör att flera träd riskerar att falla ner över leder och friluftslivsanordningar. För att undvika fara fäller vi därför riskträd. De avverkade granarna får ligga kvar intill leden som död ved, till förmån för skogens biologiska mångfald.

Arbetena pågår främst under vårvintern 2022. Tills det är färdigt uppmanar vi besökare att undvika leden vid blåsigt väder. Vi hoppas också på förståelse för att det under en tid kan vara stökigt kring leden.

Beskrivning

Leden är knappt 7 kilometer lång och tar dig runt hela sjön, genom ett varierat landskap. Vissa sträckor går leden över spänger samt över marker med betesdjur. Längs med leden finns flera rastplatser med möjlighet att grilla. Leden är ej tillgänglighetsanpassad.

Aktiviteter och faciliteter

 • Vandring Vandring

Fakta

Skyddat sedan: 1982

Storlek: 565 hektar varav vatten 1,8 hektar

Karaktär: våtmark, sjö, odlingslandskap

Kommun: Vallentuna

Markägare: Stockholm stad, Vallentuna kommun, staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Angarn SE110034

Hitta hit

Föreskrifter

För att skydda Angarnssjöängens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande

 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar

 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)

 4. fånga och insamla ryggradslösa djur

 5. medföra okopplad hund

 6. elda annat än på anvisade platser

 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

 8. cykla i terrängen

 9. köra motorbåt i sjöängen

 10. tälta utanför anvisat område. Inom anvisat område är det endast tillåtet att tälta två dygn i följd

 11. under tiden 1 april - 30 september beträda eller befara det fågelskyddsområde som markerats på beslutskarta, bilaga 1 i beslutet

 12. rida på stigar som markerats på beslutskarta, bilaga 1 i beslutet.

Fullständiga reservatsregler och beslut hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen i Stockholm

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner