Stenbrottslingan

Difficulty: Blue - medium
To do:
  • Children's adventure
  • Walking
Facilities:
  • Circular trail
Length: 1.1 km
Surface:

Underlaget varierar från asfalt och grus till skogsstig med risk för att snubbla över rötter och sten.

Hills:

Kuperat i norra delen av gamla stenbrottet.

Vegetation:

Gamla stenbrottet är vattenfyllt och är omgärdat av barrskog med lövinblandning i östra och norra delen.

Contact us

Josefine Gustafsson

samordnare Friluftslivets År

Tel 073-664 17 44