Nature reserve

Nabbens naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Kullabergs kusthed är skyddad även på den norra sidan av halvön. Här ligger Nabben som också är en rest av den öppna fäladsmark som ingick i allmänningen Kulla fälad. Delar av området är idag igenväxt men här finns fäladsmarker, dungar och klapperstensfält. Längs stranden kan man se det gamla Littori- nahavets strandvallar med rundade klapper- stenar. Källa: Länsstyrelsen

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Email address

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews