Nature reserve

Domsten-Viken, Naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Domsten-Vikens naturreservat är en värdefull rest av ett tidigare mycket större, sammahållet kusthedslandskap. Området kallades för "Kulla fälad", och var en allmänning där djuren gick och betade.

Get here by public transport

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Parking

Parkering finns i områdets norra del, vid Niagaravägen.

Communications

Till Domsten går bussar från Helsingborg och Höganäs, härifrån kan du sedan gå norrut längs kusten så kommer du till reservatet.

Directions

Naturreservatet ligger, som namnet avslöjar, mellan Domsten och Viken, i de norra delarna av Helsingborgs kommun.

Från Helsingborg kan du antingen ta regionsbuss 220 till hållplatsen Domsten Väg 111 eller Viken Centrum. Eller stadsbuss 8 till Domsten Väg 111.

Contact

Address

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00

Email address

Fredrik Bengtsson

fredrik.bengtsson@helsingborg.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app