Nature reserve

Bjärekustens naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Bjärekustens naturreservat sträcker sig runt större delen av Bjärehalvöns kust. De skyddar Bjäres unika natur och djurliv, både på land och i havet. I norr reser sig urberg som Hovs hallar och Knösen brant ur havet. Den södra kusten är flackare och här breder stora klapperstensfält och fäladsmarker ut sig. I lugnare vatten har stränder med mjuk sand bildats. Bjärekusten innehåller naturupplevelser som räcker till många dagars upptäcksfärder. Källa: Länsstyrelsen

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Address

Information hämtad från öppna datakällor till Naturkartan.se

Email address

Emil Hellström

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews