Beskrivning av Romboleden från 1931

Images

  • STF:s årsbok 1931
    STF:s årsbok 1931

Nu har vi laddat upp en artikel av Nils Ahnlund om Romboledens sträckning genom Härjedalen. Publicerad i STF:s årsbok 1931.

Contact

Email address

Eva Dellemyr

eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app