Nature reserve

Limmernskogarnas naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Limmernskogarnas naturreservatet ligger på ömse sidor om sjön Limmern. Den norra delen av reservatet kännetecknas av en lummig blandskog med inslag av ek, lind och asp medan den södra delen består av mager hällmarksskog och vittnar om gamla hagmarker.

En parkering finns med plats för cirka tre bilar. Från parkeringen startar en vandringsled som går i en rundslinga i reservatet. Leden är markerad med orange färg och är cirka en kilometer lång. Leden tar dig ut till en udde vid sjön Limmern där det finns en anordnad eldstad med vedförråd och fikabord. Här finns även en enkel badbrygga som får nyttjas av alla.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skydd: Naturreservat
Yta: 29 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Directions

Kör söderut från Linköping på Nya Kalmarvägen/väg 23/väg 34. Efter ca 11 km sväng höger till Haraldsbovägen (skyltar mot Haraldsbo/ Skeda Udde) och fortsätt på Haraldsbovägen i cirka 8 km. I korsningen vid Visättersvägen sväng vänster och ta sedan första till höger efter cirka 1,3 km. Kör ytterligare ca 3 km och sväng höger mer mot den norra delen av Limmernskogarnas naturreservat.

Regulations

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Contact

Address

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Email address

Naturgruppen

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews