Nature reserve

Ullavi klint naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Här, i Kilsbergens östvända branter, ligger naturreservatet Ullavi klint. Ullavi klint är namnet på en brant bergstopp i södra delen av reservatet. Här på krönet ligger också resterna av en fornborg. Reservatet bjuder på hänförande utsikt, fantasieggande forntidshistoria och ett spännande växt- och djurliv.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

  • Near parking Near parking

Facts

Kommun: Örebro

Bildat år: 2015

Areal: 81,4 ha

Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Directions

Naturreservatet Ullavi klint ligger 17 kilometer nordväst om Örebro. Från Örebro, kör väg 744 till Kil, tag där in på väg 748 och kör till Klockhammar. Parkering finns på vänster sida om vägen i slutet på byn. Promenera sista biten fram till reservatet längs vägen och en bit in på Orienterarvägen.

Regulations

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar

  • göra upp eld

Contact

Address

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv.
Tel: 019-211000

Email address

Servicecenter

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews