Nature reserve

Sörön naturreservat

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Ett litet naturreservat intill Kvismaren. Bedövande vackert om våren med blåsippor, vitsippor och vårärt. Sörön är uppbyggd av moränryggar. Dessa sticker upp ur de lägre, flacka leravlagringarna som dominerar slättbygden i Kvismardalen. Före den stora sjösänkningen i slutet av 1800-talet omgavs moränryggarna av sankängar som översvämmades vid vårfloden, och Sörön var då en ”ö” som namnet antyder.

Reservatet ingår i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur.

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking
 • Near toilet Near toilet

Facts

Kommun: Örebro

Bildat år: 1979

Areal: 23 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Directions

Från Örebro kör väg 207 (Hjälmarevägen) österut. Efter ca 1,2 mil på väg 207sväng av höger mot Bärsta. Från Bärsta finns skylt mot Sörön söderut. Från väg 52 tag avtagsvägen norrut, ca 3 km öster om Sköllersta, och följ vägskyltning mot naturreservatet Kvismaren. Från Norrbyås kyrka åker du mot Bärsta/Stora Mellösa. I Bärsta följ skylt mot Sörön. Parkering finns både strax söder om gården Husön eller 400 meter längre söderut vid reservatsgränsen. En markerad stig leder mellan Sörön och Kvismaren.

Regulations

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar
 • plocka blommor, gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • medvetet störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering av fågelbo
 • ta med okopplad hund
 • avsiktligt störa betesdjuren
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp öppen eld, köra motorfordon eller cykla
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
 • anordna snitslade spår, tipspromenader, terränglöpningar eller liknande

Contact

Email address

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews