Nature reserve

Riekkola-Välivaara

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Riekkola-Välivaara is a popular recreational area close to Haparanda town. Many people make their way here from Haparanda for exercise and outdoor life, and to enjoy nature and birdsong. In the middle of the reserve there is a car park and a stopover cabin. If you follow the nature trail or the illuminated track eastwards you come to a birdwatching tower. Here you have a view of both Ebonsviken and the wetland. If you follow the trail and the track heading westwards you come to a hearth in the middle of the forest. The area is 1 square kilometre in size.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Kommun: Haparanda

Bildat år: 1973

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Communications

Riekkola-Välivaara lies in Haparanda municipality, just one kilometre south of train station. It is signposted from there.

Directions

Riekkola-Välivaara ligger i Haparanda kommun, bara en kilometer söder om Haparandas stationshus. Härifrån finns skyltning.

Regulations

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Contact

Email address

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app