Nature reserve

Rautas fjällurskog

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

The nature reserve Rautas old-growth mountain forest is a link in the chain of nature reserves protecting Norrbotten’s unique montane forests. Here you find low fells with mountain birch forest and lower-lying areas of vast mires and pristine coniferous forests. The area is 677 square kilometres in size.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2000

Storlek: 677,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Genom reservatet går malmbanan.

Communications

The E10 passes through the reserve. There are trails from among other places Rautas stopover site and Rensjön.

Directions

Genom reservatet går E10. Leder finns från bland annat Rautas rastplats och Rensjön.

Regulations

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta

  • vandra

  • göra upp eld

  • plocka bär och matsvamp

  • köra snöskoter på väl snötäckt mark

  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Contact

Email address

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews