Nature reserve

Globerget

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

The nature reserve includes the very rocky south slope of Stora Globerget mountain and parts of the mire Globergsmyran. In the western part a mighty scree slope towers above the landscape. Most of the trees in the pine forest have grown after a fire 150 years ago. The area is 1.8 square kilometres in size.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Kommun: Jokkmokk/Älvsbyn

Bildat år: 2010, utökning 2017

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Communications

Globerget Nature Reserve lies about 17 kilometres northwest of Vidsel. Following road 374, about 12 kilometres northwest of Vidsel, turn off westwards onto a logging road at Åkroken. After a further 6 kilometres the nature reserve lies north of the road.

Directions

Globergets naturreservat ligger cirka 17 kilometer nordväst om Vidsel. Längs länsväg 374, cirka 12 kilometer nordväst om Vidsel, sväng av västerut på en skogsbilväg vid Åkroken. Efter ytterligare 6 kilometer ligger naturreservatet ungefär 600 meter norr om vägen.

Regulations

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Contact

Email address

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews