Rekreation och mångfald vid ny våtmark i Södra Sandby

Images

  • Gångstigar runt dammarna gör att allmänheten kan njuta av den nya vattenmiljön.
    Gångstigar runt dammarna gör att allmänheten kan njuta av den nya vattenmiljön.

En utsiktsbrygga, strand för att håva efter insekter, en grillplats och flera gångstigar runt dammarna gör att allmänheten kan njuta av den nya vattenmiljön söder om Öståkravägen.

Tanken är att de anlagda dammarna ska förbättra vattenkvaliteten nedströms Södra Sandby och öka den biologiska mångfalden. Alla arter som trivs i den nya miljön som fåglar, fiskar, groddjur och vattenlevande småkryp. Dessutom blir det ett nytt område för rekreation.

Finns det fler fördelar att anlägga en våtmark?

- Näringsämnena minskar och vi renar vattnet från kväve och fosfor, säger Karl Asp, vattenrådssamordnare på Kävlingeåns vattenråd.

Hur kom ni på att ni ville anlägga dammarna just här?

- Det här är en del av Sandby mosse och historiskt sett har det varit fuktigare marker. När Lunds kommun ville anlägga ett nytt område för rekreation, ja då satsade vi på att förena nytta med nöje…

Dammarna är tillsammans 4,5 hektar stora (det motsvarar 9 fotbollsplaner) och de fylls på när det regnar. Men vattennivån kommer att variera under året, ibland kan de till och med vara tomma. Då finns det extra plats om det kommer kraftiga regn och skyfall och risken för översvämningar minskar nedströms Kävlingeån. Dagens klimatförändringar gör att skyfall och brist på vatten blir vanligare. Våtmarkerna är bra på att hålla kvar vattnet. Många vattenmiljöer har försvunnit under de senaste 200 åren då mycket mark har dikats ut för att få mer plats att odla. Nu återskapas en del av dessa områden.

Lokala fröer för sandig mark

Området är naturligt sandigt och vissa ytor kommer att vara helt sandiga. Förutom att anlägga dammar har ni även sått fröer på en del av området. Berätta mer!

Karl Asp fortsätter:

- Det heter Sandby av en anledning. Här är väldigt sandigt. Men de växter och djur som behöver sandiga miljöer kan inte alltid själva hitta sanden. För att hjälpa de arterna tog vi hjälp av grävmaskiner och skrapade bort den översta delen av jorden för att göra det mer sandigt i området. Nu hoppas vi att fröerna gror så att det blommar fint här till våren.

Hur tror du att det ser ut här om, låt säga, fem år?

- Jag gissar att naturen och växtligheten har tagit över. 20 träd och nästan tusen buskar som tillhör det skånska landskapet planterades 2022. Låt det bli en vild och blöt naturpark där både växter och djur trivs, avslutar Karl Asp.

Text: Christina Persson

>>> Se även de här filmerna som handlar om våtmarken i Södra Sandby:

Blågröna stråk i Södra Sandby - YouTube

Här byggs storkarnas eget rike i Södra Sandby | SVT Nyheter

Fakta
Det är Kävlingeåns vattenråd som har genomfört projektet att skapa dammarna och våtmarksområdet i Södra Sandby. Vattenrådet är en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, vattenledningsföretag och övriga som på olika sätt berörs av vattnet i Kävlingeåns avrinningsområde.

Categories

  • Walking Walking
  • Running Running

Contact

Address

Visiting address: Brotorget 1, 221 00 Lund. Phone number: 046-359 50 00.

Civic Center in Lund

Email address

Medborgarcenter Lunds kommun

+46 46 359 50 00

lunds.kommun@lund.se

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app