Nature reserve

Vakö moor

Nature reserve

5 of 5 stars 5.0 (see reviews)

Actions

Description

The large Vakö moor is one of the largest calm moors in southern Sweden. The open area is a full six square kilometers large and completely unique this far south.

During the late 18th and 19th centuries, when all arable land was needed for the ever-growing population, crofters settled on the three largest islands: Flatön, Lundholmen and Kullen. People lived here as recently as a hundred years ago. Today there are no buildings left but you can still see traces of the house foundations. In the southern part of the moor, peat extraction was carried out until 1950. Many of the water-filled peat graves remain. In the summer of 1992, Vakö moor was hit by a large fire. Virtually all forest and other vegetation was destroyed. Fires help keep the moor open, which benefits birds such as heather and black grouse. The moor has a rich bird life and one of the county's largest grouse games. Follow the marked trail, two kilometers, which eventually leads out to the nice looköut "Kullen". There you will find a fantastic view that is unusual in Småland.

For more information about plants and animals in the reserve and the local regulations, see the County Administrative Board's website via the link below.

Get here by public transport

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skyddsår: 1998

Areal: 969 ha

Karaktär: Högmosse; Kalmyr med fastmarksholmar, kärr och kantskog

Kommun: Älmhult

Ägare: Enskilda och bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd eller stubbar,
 2. framföra eller parkera fordon annat än på därför avsedd och upplåten väg eller plats,
 3. tälta, uppställa husvagn eller husbil,
 4. plocka bär, svampar, ris, örter, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för eget behov,
 5. samla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 6. störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller motsvarande,
 7. elda,
 8. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 9. anordna orienteringar, snitslade spår eller motsvarande,
 10. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Contact

Email address

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app