Entrance

Sundet

Entrance

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

The small water passage we call Sundet unites south and north Bergundasjön lakes. This area is also a well-loved destination for fishing, picnics and outdoor live. Tables, benches and grills make this an easy place for visitors. North of Sundet, walking trails lead into the beautiful beech woods of the Bokhultet nature reserve. Southwest of Sundet is a little cape that offers a fine view of the birds of Norra Bergundasjön Lake. This is also a good place to launch you canoe for an adventure on the lake.

Get here by public transport

Activities And Facilities

 • Cykelparkering Cykelparkering
 • Entrance Entrance
 • Firesite Firesite
 • Information Information
 • Kayak point Kayak point
 • Parking Parking
 • Rest area Rest area
 • Toilet Toilet
 • Trash Trash

Accessibility

 • Near parking Near parking
 • Near toilet Near toilet
 • Stroller accessible Stroller accessible
 • Wheelchair accessible Wheelchair accessible

Facts

Skyddsår: 1993, utökat 2016

Areal: 463 ha land, 297 ha vatten

Karaktär: Bokskog, våtmark och betesmark

Kommun: Växjö

Ägare: Växjö kommun

Förvaltare: Växjö kommun

Directions

Sundet ligger strax söder om Växjö och i västra delen av naturreservatet Bokhultet.

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, hacka eller måla
 2. fälla, kapa, dra upp, plocka eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar, växter, svampar, mossor eller lavar (bär, örter och marklevande matsvamp får plockas för husbehov)
 3. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra djur utan godkännande från Reservatsförvaltaren
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats
 5. övernatta utan godkännande från Reservatsförvaltaren
 6. elda annat än på anvisad, iordningställd eldplats
 7. störa djurlivet genom till exempel närgånget uppträdande vid boplats
 8. framföra vattenskoter, svävare, vattenskidor, skärmflyg eller drönare
 9. 1 april till 31 juli vistas i de områden som på kartan, (se pdf under "Mer information"
 10. fiska med nät eller fasta redskap
 11. medföra okopplad hund med undantag för brukshundsklubbens övningsyta (se pdf under "Mer information") eller område som förvaltaren genom skyltning anvisat
 12. mer än ett dygn ankra, förtöja eller lägga upp båt (eller andra fartyg) på annan plats än vid av Växjö kommun anvisade bryggor
 13. efter år 2020 framföra båt med tvåtaktsmotor.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Contact

Address

Telefon 0470-410 00

Email address

Kontaktcenter

info@vaxjo.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app