Nature reserve

Skårtaryd Nature Reserve

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

The old-growth forest in Skårtaryd can really stimulate your imagination. This nature reserve trail winds between thick stands of trees and large boulders. The wilderness feeling is definitely present and there are plenty of mushroom and berry areas. Many dead trees mean lots of insects, which, in turn, attracts woodpeckers. There are both black grouse and western capercaillie. During the summer, the Linnea (or twinflower) is in bloom along the fantastic forest roads of this reserve. See the link below for more information about the nature reserve. This nature reserve is administered by the County Administration of Kronoberg.

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking

Facts

Skyddsår: 1971 och utökning 2019

Areal: 19 ha

Karaktär: Slåtterängar

Kommun: Växjö

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Directions

Skårtaryd urskogs naturreservat ligger cirka 15 kilometer nordost Växjö.

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning, exempelvis genom att borra, måla, mejs­la, eller på annan sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon,
 3. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 4. rida,
 5. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller dylikt,
 6. göra upp eld,
 7. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar med undantag av plockning av bär och matsvamp för husbehov,
 8. samla in insekter, snäckor, eller andra djur,
 9. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 10. tälta.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Contact

Address

Telefon 0470-410 00

Email address

Kontaktcenter

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews