Nature reserve

Siggaboda

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

This outskirts of Älmhult municipality offers the visitor primeval forest and a landscape filled with large boulders. To experience this countryside is best done by bike and on foot, but of course it is possible to park a car here as well.

Siggaboda's dramatic nature reserve consists of primeval forest and mixed forest. The site still shows what the storm Gudrun, which ravaged in 2005, meant for the forest in large parts of southern Sweden. Much of the primeval forest is now on the ground at the same time as younger forest is starting to grow now. Be careful when walking on the trails, both with the risk of spraining your foot on a rock but also for dead and falling trees on a windy day. There are several possible trails to hike here.

Combine a visit to the nature reserve with Lille-Jan's cultural trail on Stensjöäng, on the other side of the lake. This path offers true magic forest with exciting elements along the way, for example the Forest Cathedral. In the yard there is also a gallery for those interested in art. For the advanced hiker, there is a longer hiking trail, Grytleden, which connects to the reserve's paths and has a blue marking in the terrain. Read more about Grytleden at www.farabol.se.

In the link below is more information about the nature reserve to be found.

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skyddsår: 1995

Areal: 71 ha

Karaktär: Blandskog av gran och bok

Kommun: Älmhult

Ägare: Staten/Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla, eller på annat sätt skada berghällar, block, le­vande eller döda träd eller stubbar,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon eller husvagn annat än på vägen genom området, se karta, och på parkeringsplatsen,
 3. störa djurlivet tex genom närgånget uppträdande vid boplats eller medförande av okopplad hund,
 4. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar,
 5. anlägga motorbana eller skjutbana, anordna motor­ eller skyttetävling, eller anordna militära öv­ningar eller orienteringstävling, eller träning härför,
 6. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 7. samla in insekter eller snäckor eller andra djur, eller deras ägg, puppor eller liknande,
 8. göra upp eld,
 9. rida,
 10. tälta,
 11. ställa upp husvagn, husbil eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Contact

Email address

Älmhults turistinformation

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews