Nature reserve

Notteryd Nature Reserve

Nature reserve

 • County: Växjö
 • 6595.01 km away from you
0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

The Notteryd nature reserve seems so distant from Växjö, even though it's only a few kilometres away. Follow the blue-marked hiking trail, Notteryd Runt (Around Notteryd), and you’ll feel transported back to an ancient forest. Thick pines are accompanied by abundant bilberries. From the flat stones along Lake Toftasjön, you can listen for the black-throated diver. The mysterious ancient castle of Gripeberg broods over the top of a steep cliff. At the parking area of the nature reserve, there is also a beautiful flowering meadow. Black woodpeckers, pygmy owls and titmice thrive in the nature reserve. Admire the old stone walls of the ancient castle and enjoy the amazing view. Pack a lunch bag and go on an excursion. See the link below for more information about Notteryd. This nature reserve is administered by the County Administration of Kronoberg

Get here by public transport

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Accessibility

 • Near parking Near parking
 • Stroller accessible Stroller accessible

Facts

Areal: 289 hektar

Skyddsår: 2009

Karaktär: Blandskog, ängsmarker och sjö

Kommun: Växjö

Ägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Directions

Från Växjö, följ vägen från Fylleryd mot Vikensved. Vägskyltning till reservatsparkering.

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva i mark, borra, måla eller mejsla på berghällar och block (förvaltaren kan ge tillstånd till att i friluftslivs‐ eller undervisningssyfte gräva gropar),
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av icke fridlysta arter för husbehov,
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 5. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
 6. bedriva tävlings‐, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
 7. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo‐ eller lekplats,
 8. tälta mer än en natt eller övernatta i husbil eller husvagn,
 9. elda annat än på iordningställd eller anvisad eldplats

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Contact

Address

Telefon 0470-410 00

Email address

Kontaktcenter

info@vaxjo.se

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Växjö Naturkarta

Växjö Naturkarta

Open this in the app