Naturreservat

Notteryds naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Notteryds naturreservat känns Växjö avlägset, trots att stan bara finns några kilometer bort. Följ den blåmarkerade vandringsslingan Notteryd Runt och du tycker dig förflyttas till avlägsen gammelskog. Grova tallar följs av yvigt blåbärsris. Från stenhällar längs Toftasjön lyssnar du efter storlom. Den stämningsfulla fornborgen Gripeberg ruvar på toppen av en skarp brant. Vid reservatsparkeringen finns dessutom en vacker blomsteräng. Spillkråka, sparvuggla och tofsmes trivs i naturreservatet. Förundras över fornborgens gamla stenmurar och njut av den vackra utsikten. Packa matsäcken och ta en utflykt! För mer information om Notteryd, se länk nedan. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Kronoberg.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt

Fakta

Areal: 289 hektar

Skyddsår: 2009

Karaktär: Blandskog, ängsmarker och sjö

Kommun: Växjö

Ägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Från Växjö, följ vägen från Fylleryd mot Vikensved. Vägskyltning till reservatsparkering.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva i mark, borra, måla eller mejsla på berghällar och block (förvaltaren kan ge tillstånd till att i friluftslivs‐ eller undervisningssyfte gräva gropar),
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av icke fridlysta arter för husbehov,
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 5. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
 6. bedriva tävlings‐, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
 7. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo‐ eller lekplats,
 8. tälta mer än en natt eller övernatta i husbil eller husvagn,
 9. elda annat än på iordningställd eller anvisad eldplats

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Kontakt

Adress

Telefon 0470-410 00

E-postadress

Kontaktcenter

info@vaxjo.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen