Nature reserve

Nature Reserve of Göteryd

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

The Nature reserve is next to the churchvillage in Göteryd and near Road 120. It has an acreage of 100 hectare.

North of the reserve is the lake Römningen with its long beach with a nice view of the lake.

In the area there is an accessable trail with wooden boardwalks where it's needed. Along the trail there are information signs telling you about the nature and cultural heritage.

This is made possible by the local history society of Göteryd together with the municipality of Älmhult with funding from LONA.

Please read more about the Nature reserve at the website of the County Administrative Board of Kronoberg. Click on the link to the right.

Get here by public transport

Activities And Facilities

 • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skyddsår: 2019

Areal: 100,5 ha

Karaktär: Barrskog, myr och sjö

Kommun: Älmhult

Ägare: Staten genom Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Regulations

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. (icke-fridlysta bär och matsvamp får plockas för husbehov.)
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad iordningställd parkeringsplats
 6. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats
 7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd:

 • Vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder reglerade i föreskrifterna 1-8
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål, eller liknande
 • Bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Contact

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users.

Reviews

Naturkartan

Naturkartan

Open this in the app